Umowy cywilnoprawne

Aspekty prawne, podatkowe i ZUS

Szkolenie online w formie nagrania wideo + audio

Szkolenie i materiały są bezpłatne dla członków Klubu Dzień Dobry Podatki

ZAPISZ SIĘ

Paweł Ziółkowski

praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem, doświadczony szkoleniowiec, autor ponad 16 tys. publikacji w prawie fachowej i portalach internetowych.
Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Agenda szkolenia

1. Jak konstruować umowy cywilnoprawne?

a) Umowa zlecenia
b) Umowa o dzieło
c) Kontrakt menedżerski
d) Powołanie do zarządu lub rady nadzorczej
e) Umowy przenoszące prawa autorskie
f) Umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej

2. Język i waluta umowy


3. Czy podpis na rachunku jest konieczny?


4. Umowa zlecenia a umowa o pracę


a) Podobieństwa i różnice miedzy umowami
b) Konsekwencje stwierdzenia istnienia stosunku pracy
c) Jak bezpiecznie zawierać umowy zlecenia

5. Umowa o dzieło a umowa zlecenia

a) Rezultat i należyte staranie
b) Argumenty stosowane przez ZUS przy podważaniu umowy o dzieło
c) Jakie zapisy dają szansę na wybronienie umowy o dzieło przed ZUS

6. Kontrakt menedżerski a umowa zlecenia


7. Wynagrodzenia i inne świadczenia

a) Zasady ustalania wynagrodzeń
b) Świadczenia na rzecz wykonawców umów
c) Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa
d) Wynagrodzenia należne po śmierci zleceniobiorcy
e) Należności z tytułu podróży służbowych
f) Świadczenia BHP

8. Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych w 2023 r.

a) Wysokość minimalnego wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych
b) Umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej i poza nią
c) Przyjmujący zlecenie i świadczący usługi
d) Ewidencja godzin przy zleceniu
e) Nowe zasady wypłaty wynagrodzeń
f) Wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia
g) Czy można zawierać nieodpłatne umowy zlecenia

9. Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

a) Przychody i koszty podatkowe
b) Umowy opodatkowane ryczałtowo:
·         Konkursy
·         Umowy do 200 zł
·         Umowy z cudzoziemcami z uwzględnieniem szczególnej regulacji dotyczącej obywateli Ukrainy
c) Świadczenia wolne od podatku
d) Rozliczanie honorariów autorskich
e) Zerowy PIT

10. Składki ZUS

a) Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców
b) Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
c) Oświadczenia zleceniobiorców a obowiązki płatnika
d) Weryfikacja ZUS
e) Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS
f) Kiedy ZUS podważy umowę o dzieło
g) Na jakich zasadach składki odprowadzają członkowie zarządów i rad nadzorczych
h) Zwolnienia od składek
i) Planowane zmiany w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych

11. Podatkowe skutki korekty składek ZUS


12. Zajęcia komornicze

Umowy cywilnoprawne

Szkolenie online

W cenie: dostęp do nagrania wideo, nagranie audio (MP3), prezentacja ze slajdami

tylko 345 zł netto
(424,35 zł brutto z 23% VAT)

UWAGA: szkolenie jest bezpłatne dla członków Klubu Dzień Dobry Podatki

KUP TERAZ

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas:
kontakt@dziendobrypodatki.pl

Regulamin | Polityka prywatności